Kokkeskole

Jakob Vinkler tilbyder en kokkeskole for private selskaber. Man hjælpes ad, hygger sig, lærer om mad, drikker lidt vin og udvikler den gode smag sammen. Bagefter er der et måltid som man kan invitere sine nærmeste venner til.

Kontakt Jakob for at høre mere på linket her:


Det grænseløse køkken

Det at samles om et veldækket bord for at dele et måltid er en skøn måde at mødes på. Sommeren 2016 og 2017 har Det Grænseløse Køkken været midlertidig placeret i væksthuset ved Maltfabrikken. Stedet har summet af liv med 3 fællesspisninger om ugen med omkring 150 personer pr. gang. Det Grænseløse Køkken er ved at finde en ny identitet og nye steder at mødes omkring måltiderne.

Læs mere på Facebook


Molbordet

Smag er med i Molbordet som er et netværk for fødevareproducenter, restauratører og forretninger på Djursland.

Læs mere om Molbordet på deres hjemmeside:


Fish-á-deli circus

Fish-á-deli Circus er et drømmeprojekt som Jakob har arbejdet på i mange år. Det bliver et omrejsende cirkus med cirkusdirektør, stærk mand, heste, kokke, musikere og ildspyende historiefortællere.

Fish-á-deli Circus kommer pludselig til dig og inviterer dig, dine familie, venner og børn med ind i manegen, hvor man kan opleve madteater, smage på musik, lære om bifangst og selv være med til at komponere retter.

Følg med i Fish-á-deli Circus på Facebook


Eating OutDoors

I 2015 lavede Smag i samarbejde med Frans Van der Woude en særlig middag ude i det fri midt i Nationalpark Mols Bjergs. Alle råvarerne kom fra Frans' have, vandet omkring Djursland eller havde græsset på markerne de havde udsigt til ved middagen.

Solen var gavmild og der blev spillet saxofon som genlød henover de bløde bakker. Vi udvikler lignende arrangementer, men afholder kun meget få af disse. Følg med på Smags Facebook for opdateringer på nye Eating Outdoors arrangementer.


Off track 2017

Jakob Vinkler og Lil Lacy er en del af 8 hovedoperatører som præsenterer vækstlaget indenfor det kreative og kulturelle miljø i Region Midt.

Der arbejdes på at udvikle platforme hvor kokke og madinteresserede kan udvikle, udtrykke og undersøge drømme og visioner om mad på mange måder.

Læs mere om OFF TRACK 2017 og de andre operatører her:


The catastrophic meal

I samarbejde med Vestjyllands Højskole, 3 internationalt anerkendte stjernekokke og FOOD, er Jakob Vinkler med til at udvikle en undersøgelse af fremtidens måltid. Det tyder på at jordens klima er i forandring og med dette kommer der også en forandring af de råvarer som vi er vant til at spise. Med den voksende befolkningsvækst er det essentielt at vi undersøger hvordan vi kan udnytte mere af det mad vi producerer, på andre og nye måder. Det er derudover relevant at undersøge nye og anderledes råvarer, som med tiden har fået og får klima til at gro i Danmark eller Norden.

Hvordan skal vi selv gøre for at vi kan brødføde hele jordens befolkning ud fra vores lille klode?

Er der næring og fødevareressourcer vi overser i madbearbejdnings-processer i dag?

Hvad er fremtidens scenarie? Har vi køleskabe, supermarkeder, kvæg og marker, eller sejler vi alle rundt i både?

Der skal tænkes langt ud i fremtiden og tænkes kreativt med maden.


Hvis du vil høre mere om de andre projekter som skabes af og med folk fra Smag, så kan du her tilmelde dig vores nyhedsbrev, som bliver sendt ud to gange om året.